Artikel i Sindal Avis d. 11. april 2012 fra Gymnastikopvisningen.

Artiklen er på sige 24 & 25

http://www.e-pages.dk/sindalavis/79/

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net