Astrup sogn prøver igen…

 
Tirsdag den 11. september 2012 var der orienteringsmøde i Astrup Forsamlingshus om det kommende menighedsrådsvalg. Her informerede det nuværende menighedsråds medlemmer om de interessante arbejdsopgaver som de havde haft ansvar for siden de blev valgt for fire år siden.
 
I mands minde er alle orienteringsmøder i forbindelse med tidligere menighedsrådsvalg blevet afsluttet med at der blev enighed om en opstillingsliste med navne på seks personer som var villige til at blive valgt ind i det kommende menighedsråd samt to suppleanter.
 
Det lykkedes desværre kun i tirsdags at få to navne på opstillingslisten på trods af mange opfordringer til og fra de fremmødte Astrup borgere.
 
Den yderste konsekvens af ikke at kunne aflevere en opstillingsliste med det lovpligtige antal kandidater kan blive at Astrup menighedsråd bliver nedlagt og at dets funktioner bliver overdraget til f.eks. Sindal menighedsråd.
 
Den sidste frist for at aflevere gyldige opstillingslister er den 2. oktober så det blev derfor besluttet at indkalde til et fornyet opstillingsmøde tirsdag den 25. september 2012 i Astrup Sognelokaler på Bøgstedvej lige overfor kirken, se annonce for yderligere information.
 
En kreds af mødedeltagerne vil hermed opfordre alle borgere i Astrup som har en interesse i Astrup kirkes trivsel i de kommende fire år, til at komme til opstillingsmødet på tirsdag, deltage i debatten og meget gerne stille sit mandat til rådighed.
 
Med venlig hilsen
 
Poul K. Sørensen, formand for menighedsrådet
Knud Højrup, kasserer i menighedsrådet
Birgit Andersen, kirkeværge for Astrup kirke
Jens Olesen, formand for Grundtvigsk forum
Søren Risager, Lundholmvej 3
 


 

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net