Sindalkoret bragte julestemning til Astrup kirke og Forsamlingshus.

Sneen lå smukt over Astrup kirke og kirkegård den første torsdag i december. I våbenhuset slog varmen i møde og graver Per og kirkesanger Lis hilste på alle fremmødte og delte programmer ud til aftenens julekoncert.

Efter klokkeringning og præludium bød menighedsrådsformand Poul Sørensen velkommen til alle og ikke mindst til Sindalkoret med dirigent Kristina Hansson, som var kommet for at bringe yderligere julestemning til Astrup med deres smukke sang.

Sindalkoret havde et stort, varieret program, som spændte helt fra traditionelle salmer ”Det kimer nu til julefest” til de lidt mere rytmiske sange: ”I en stald i Betlehem” og ” Julen er her”.

Ind imellem kunne alle synge med på fællessalmer. Koncerten sluttede med et postludium ”Eine kleine Weinachtsmusik”, hvorefter alle kunne gå i forsamlingshuset, hvor Grundtvigsk Forum havde dækket flotte juleborde og sørget for både kaffe, dejlige kager og  æblekage.

Sognepræst Hanne Jørgensen læste en julehistorie om de strejkende engle, som slet ikke ville synge til jul. Historien endte heldigvis godt og det tilstedeværende englekor -  Sindalkoret – sang herefter endnu et par skønne julesange.

Poul Sørensen takkede for en dejlig aften og ønskede alle en god advent.

Billede 1:   Astrup Kirke – smuk som et jul
Billede 2:   Menighedsrådsformand Poul Sørensen byder velkommen til julekoncert
Billede 3:  ”Luk julefreden ind” – Sindalkoret synger smukt
Billede 4:   Grundtvisk Forum sørgede for et hyggeligt arrangement i Forsamlingshuset
Billede 5:  Hanne Jørgensen læser en spændende julehistorie
Billede 6:  Sindalkoret giver et par ekstranumre i Forsamlingshuset
 

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net