Festlig klokkeindvielse i Astrup Kirke
Astrup, ASIF
Nytårsaftensdag blev den nye klokke i Astrup indviet


Nytårsaftensdag blev den nye, smukke klokke indviet i Astrup Kirke. Mange var mødt op for at se og høre klokken for første gang........
I smukt solskinsvejr var der stor tilstrømning til Astrup Kirkes nytårsaftensgudstjeneste d. 31. december kl. 15.
Noget helt særligt kunne man opleve denne eftermiddag, - nemlig at en ny klokke blev taget i brug side om side med den meget gamle klokke i klokkestabelen på kirkegården. Fremover vil den nye klokke sætte sit præg på Astrup by, når den automatisk sørger for morgen- og aftenringningen. Den gamle klokke vil dog stadig kunne høres ved gudstjenester og særlige lejligheder.
Inden gudstjenesten begyndte, fortalte sognepræst Hanne Jørgensen om klokkens betydning gennem tiderne. Klokken er kirkens første musikinstrument, som kan udtrykke både sorg og glæde. Den kan advare mod farer, kime til kirkens højtider og fester, opfordre til  bøn.
Herefter ringede først den gamle, dybe klokke, men på et tidspunkt faldt den nye klokke ind og klingede smukt sammen med den gamle. Således hjulpet i gang kunne den nye klokke ringe færdigt alene og slå de 9 bedeslag.
Skal der være rigtig fest, er Jens Højen parat med trompeten og hans smukke toner prægede gudstjenesten med både præ-, inter- og postludium. "Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle......" blev spillet med særlig følelse denne dag.
Efter gudstjenesten fortalte menighedsrådsformand Niels Munkbak om projektet med kirkeklokken og alle gik nu på kirkegården for at hilse på den nye klokke og synge "Kirkeklokke mellem ædle malme". I våbenhuset var der lejlighed til at ønske godt nytår med kransekage og champagne.
Tillykke med den nye kirkeklokke, Astrup! 
 
Menighedsrådsformand Niels Munkbaks tale i anledning af den nye klokke ved Astrup Kirke:
 Det er en festdag her i dag i Astrup. Vi skal indvie en ny kirkeklokke. Det skete sidst under kong Frederik d. 2, i år 1560.
 Det var det tidligere menighedsråd der havde besluttet at indføre automatisk klokkeringning.
 Den nuværende klokke er støbt af Petrus Laurentius i år 1560 og er 1 af kun seks bevarede fra denne støber. Morten Krabbe Bøgsted Hovedgård lod den støbe.
På siden af klokken er der indgraveret: varbom. done. manet. ine. ternom. mdlx. Oversat: Herrens ord varer evigt 1560. Ligeledes er både Krabbernes og Rosenkrantzernes våben og Peter Laurentiuses støbemærke indgraveret.
 Klokken er af god støbning, men har en reduceret godstykkelse efter de mange års brug. Den har ringet til alle kirkelige handlinger i Astrup i de sidste 453 år. Derfor anbefalede kirkeministeriets klokkekonsulent at klokken blev friholdt for automatik, men at den blev bevaret i brug. At der blev anskaffet en ny klokke med ringeanlæg. Den vil kunne få plads ved siden af den gamle i eksisterende klokkestol, og at de to klokker ved særlig højtidelige lejligheder vil kunne ringe samtidig, den nye med automatik og den gamle med reb.
 Astrup kirke har tidligere haft to klokker. Idet det af herredslisterne fra den store klokkekonfiskation i 1528 ses, at Astrup kirke har afgivet den største klokke på i alt 144 kg.
I 1601 var den gal igen, og her er den lille gamle klokke formentlig blevet afleveret.
 Stor donation.
 En ny kirkeklokke var ikke på budgettet hverken for indeværende eller næste år. Men vores tidligere formand Poul Sørensen havde erfaret, at en A.P. Møller fond, nemlig A.P. Møller og hustru Chastine MC-Kinney Møllers fond til almene formål muligvis ville donere et større beløb til en ny kirkeklokke. Det gjorde den, og derfor kan vi nu i dag indvie en ny kirkeklokke med automatisk ringeanlæg her ved vores kirke
 Den nye klokke af bronze er lavet hos det hollandske klokkestøberi Eijsbouts. Den er 65 cm. i diameter og vejer ca. 170 kg. Tonen er dis 2, afpasset tonemæssigt efter den gamle, således at de kan ringes samtidigt.
 Efter indstilling fra menighedsrådet og godkendt i stiftet er  inskriptionen på den nye klokke følgende:
Fra salme nummer 331
Her har dagen evighed
Her har kærlighed sit sted
hvor guds søn er sammen med os
under helligåndens fred
  
Modsat dette:
Skænket af A.P. Møller og hustru
Chastine MC-Kinney Møllers fond
Til almene formaal.
 
Og i et bånd om klokkens skulder:
 Støbt til Astrup kirke år 2013 af Eijsbouts Klokkestøberi i Holland.
 
Jeg vil nu bede jer følge med ud til klokkestablen, hvor vi synger den omdelte sang:” Kirkeklokke mellem ædle malme” under ledsagelse af trompetist Jens Højen. Herefter bliver den nye klokke sat i gang, og den ringer medens vi går ind og ønsker hinanden godt nytår, med champagne og kransekage, som er sponseret af Mytte og Vagn Fentz Bøgsted, tak for det.
I december ankom den nye klokke og blev opsat ved siden af den gamle klokke. Foto: Lis Sørensen
På klokken er indgraveret fra salme 331 Uberørt af byens travlhed Foto: Lis Sørensen
Stor tak til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, som har ydet stort bidrag til klokken foto: Lis Sørensen
Endelig er klokken på plads Foto: Lis Sørensen
Graver Per Jørgensen ringer gudstjenesten ind med den gamle klokke, hvorefter den nye klokke tager over
Sognepræst Hanne Jørgensen prædiker ved nytårsaftensgudstjenesten
Menighedsrådsformand Niels Mumbak fortæller om projektet med klokken
Det er højtideligt at synge "Kirkeklokke mellem ædle malme" i skumringen og høre den flotte klang i den nye klokke
Godt nytår !
01.01.2014
Af: Marianne H. Jakobsen, Foto: Lis Sørensen og Marianne H. Jakobsen
Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net