Afskedsreception for kirkesanger Lis Sørensen, Astrup.
 
Ved gudstjenesten søndag den 16. august kl. 10.30 i Astrup Kirke takker en vellidt medarbejder af. Da er det nemlig sidste gang, at Lis Sørensen som fast kirkesanger trækker i sit arbejdstøj ved kirken og læser hhv. ind- og
udgangsbønnen og leder gudstjenesternes salmesang.
 
Lis bor lidt udenfor Ugilt og har siden ansættelsen for 21 år siden, den 1. september 1994, - medvirket ved både gudstjenester, bryllupper, begravelser, konfirmandarrangementer, sangaftener og desuden som sekretær og medarbejderrepræsentant i menighedsrådet ved Astrup Kirke, - et virke, hun altid har udført med stor dygtighed og omhu. Lis er altid mødt velforberedt op og nye salmer er grundigt blevet indøvet.
 
Lis´ store hjælpsomhed og altid imødekommende og positive væsen har gjort hende umådelig afholdt af både kirkens øvrige personale såvel som hos menigheden i Astrup.
Efter gudstjenesten på søndag har menigheden mulighed for at at tage afsked ved reception i Sognehuset overfor Astrup Kirke.
Astrup, ASIF
Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net