MENIGHEDSRÅDET
Tirsdag d. 3. Maj kl. 08,20 vil repræsentanter fra menighedsrådet, årets konfirmander,
præsterne og graveren tage de første spadestik til et sognehus ved Astrup kirke,
Kirkestien 6.
Efterfølgende vil der blive serveret en forfriskning.
Alle er velkommen.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet
V. Niels Munkbak

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net