Astrup, ASIF
Festlig begyndelse på bygning af Astrup Sognehus med hele Astrup skole...

Øj, hvor det regnede tirsdag morgen tidligt. Men skolebørnene og deres
lærere samt kirkens personale og menighedsråd mødte frem med højt humør,
paraply, - og en spade!

Bedre begyndelse for et sognehus kan man næppe få. Menighedsrådsformand
Niels Munkbak holdt en lille tale, herefter blev der højtideligt taget de
første spadestik af bl.a. fhv. graver Per, nuværende graver Lars og
gravermedhjælper Laila. Sognepræst Hanne og provst Winnie tog spadestik og
nogle af skolens elever og lærere.

Vi glæder os til, sognehuset står færdigt om et halvt års tid. Klar til at
være kontor og frokoststue for graverne, lokale for menighedsrådsmøder,
konfirmander og minikonfirmander............

 Inden alle børnene igen måtte afsted til skolen, bød graver-Lars på slik og
frugt i teltet.

Hvor var det hyggeligt at have besøg af Astrup Friskole.

Tak for en dejlig start på byggeriet af Astrup Sognehus.
Astrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIF
Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net