Kære beboer i Astrup & Sønderskov
 
Der afholdes DGI Landsstævne i Aalborg fra den 29/6-2017 – 2/7-2017.
Har du lyst til at være hjælper og derved tjene 40 kr. pr time pr. frivillig til vores klub, så kan du melde dig til på susannekjemtrup6@gmail.com senest den 14 oktober 2016.
Her er et link til DGI´s hjemmeside hvis du vil læse mere om hvad landsstævnet går ud på. Der er 25 forskellige idrætsgrene som deltager, man kan se hvilke på hjemmesiden.
https://www.dgi.dk/landsstaevne/om-landsstaevnet/om-landsstaevnet/hvad-er-landsstaevnet
 
Venlig hilsen
ASIF Bestyrelse

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net