Torsdag d. 10. november var der indvielse af Astrup Kirkes nye
velfærdsbygning.

Hele Astrup skole var mødt frem. Vejret var smukt med sol på
vinterlandskabet og børnene legede i sneen inden højtideligheden med selve
indvielsen.

Tillykke, Astrup, - med det skønne hus! Vi håber, det bliver til gavn og
glæde! Menighedsrådsformand Niels Munkbak holdt følgende tale ved indvielsen af
den nye velfærdsbygning :

Velkommen allesammen

Det er en god dag, en glædelig dag her i Astrup hvor vi skal indvie vort
nybyggeri.  Skiftende menighedsråd har gennem årene arbejdet på at få egne
lokaler, Og nu er det lykkedes.

 Her har vi mulighed for at give vore medarbejdere tidssvarende faciliteter,
så vi kan leve op til arbejdsmiljø kravene. Bygningen er vokset lidt i
forhold til de tidligste tegninger. Den er blevet meget fleksibel så det nu
også er muligt for vore præster at undervise konfirmander og
minikonfirmander her. Der kan afholdes babysalmesang og menighedsrådsmøder
og andre mindre arrangementer. Vi kan sige at vi har fået en udvidet
velfærdsbygning men ikke et sognehus. Større møder vil fortsat blive afholdt
i Astrup forsamlingshus. Det er vigtigt at vi bakker op om de lokale tilbud
vi har. Vi har jo også allerede et dejligt kirkerum, som jeg tror at vi skal
til at nytænke brugen af. For at spare, opsagde vi vort lejemål af
sognelokalet fra den første juli. Derfor har konfirmander, minikonfirmander
og babysalmesang brugt kirken som undervisningslokale, og det med succes.

Når vi er kommet hertil, hvor vi i dag kan indvie vort nye hus, er der mange
vi er stor tak skyldig: provstiudvalget som har bevilget mange penge som
direkte tilskud. Det betyder at vi årligt har en besparelse på ca. 50.000,00
kr i husleje, som vi derfor nu kan bruge på udadvendte aktiviteter, vi
modtager gerne forslag.

 En stor tak skal også lyde til vor arkitekt og vore dygtige håndværkere for
et godt og gedigent stykke arbejde. De har holdt både tidsplanen og
budgetterne. Tak til dig Lars ( vor graver) for dit store engagement l
byggeriet, og din fine måde at takle de gener, det har givet i det daglige
arbejde. Tak til vore præster og mine øvrige kollegaer i menighedsrådet for
et godt og et engageret og særdeles konstruktivt samarbejde under hele
processen .

 Her i foråret var det to af årets konfirmander, der var med til at tage de
første spadestik til byggeriet. Om lidt vil nogle af de nuværende
konfirmander klippe den røde snor, og vi kan erklære huset for indviet og
tage det i brug. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige jer fra
Astrup friskole tak for et godt samarbejde, senest jeres flotte udstilling i
Forsamlingshust, om Alle Helgen og Halloween, da vi afholdt graverkursus.
Inden konfirmanderne om lidt klipper den røde snor, vil jeg foreslå, at vi
synger den omdelte sang: I østen stiger solen op, en sang som jeg ved,
minikonfirmanderne elsker at synge. Om lidt når snoren er klippet, vil vi
gerne byde på lidt godt, for dem der foretrækker Juice med pølsehorn til, er
det en mulighed, ellers er der kaffe med kringle, der er også lidt til den
søde tand.

 Med ønsket om at huset må blive til gavn og glæde for beboerne i Astrup
sogn vil jeg bede konfirmanderne klippe snoren >> >> >> >>
Astrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIFAstrup, ASIF
Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net