Dagplejen i Astrup

Astrup dagpleje er en institution for børn i alderen
0-3 år. Der er 3 dagplejere her i byen.

Der er en pædagog, som kommer på uanmeldt besøg ca. 1 gang om måneden.

Dagplejen er åben fra kl. 6,00 - 18,00, men hver enkelte dagplejer har kun åbent i 48 timer om ugen.

Når der skal afholdes ferie og fridage er det dagplejerne imellem, som selv står for at finde gæstepleje, og det er meget godt, for så kan man prøve at få børnene til den samme gæsteplejer hver gang.

 

Hvert år deltages der i Dagplejerens dag, som er en landsdækkende begivenhed, hvor der er forskellige arrangementer rundt om i landet, for at synliggøre dagplejen.

Der afholdes heldags legestue 1 gang pr. måned i vinterperioden, hvor dagplejerne mødes med alle børnene i spejderhuset.

 

Om sommeren er heldags legestuen flyttet ud på legepladsen.

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net