Generalforsamling i RKA den 12.02.12
 
Formand Lene Vangsted byder velkommen.
 
1. Valg af dirigent
Per Boe Larsen vælges som dirigent og han konstaterer, at der er lovlig varslet indkaldelse til generalforsamling.
 
2. Formanden aflægger beretning
Lene fortæller, at det går stille og roligt.
Holdene med nybegyndere er fyldt op og det kører rigtig godt. Der er faktisk ryttere på venteliste og hvis det er muligt, vil vi gerne låne ponyer.
Underviser Iben har været nødt til at stoppe med at undervise pga. sin ryg, hvorfor Ulla igen overtager undervisningen.
Der er brugt meget energi på problemer, bl.a. Frigg.
Frigg må gerne leje sig ind mod betaling og de må gerne bruge islænderbanen og de kan selv vedligeholde islænderbanen.
Der er afholdt de sædvanlige arrangementer (stævner, ridelejr ….), dog er der ikke afholdt fastelavnsfest.
Henriette/Lene vil gerne prøve at afholde et stort stævne, men det kræver planlægning i god tid og meget hjælp fra andre. Mere om dette på bestyrelsesmøde.
Lene takker alle dem, som har lavet et stort stykke arbejde i rideklubben.
 
Per Boe Larsen, som er formand for Ridehallen, overtager ordet.
Han fortæller, at kommunen har tilset ridehallen sammen med bestyrelsen. Hallen har en stor egenkapital (160.000 kr), fordi vi selv har bygget hallen. Vi skylder ikke noget. Hallen er i god stand. Bunden trænger til at blive lavet og det koster ca. 100.000 kr.
 
3. Kasseren fremlægger regnskab
Rita gennemgår regnskabet, som bliver godkendt.
Kontingentet forbliver som i 2011.
 
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
 
5. Valg af formand
Lene Vangsted modtager genvalg.
 
6, 7, 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Rita Søndergaard modtager genvalg.
Anne Marie Larsen modtager genvalg.
Henriette vælges til bestyrelsen.
 
Suppleanter:
Sanne Larsen er 1. suppleant.
Flemming Døi er 2. suppleant.
 
 
9. Valg af revisor
Per Boe Larsen modtager genvalg.
 
10. Evt.
Janni, Randi og Emma vil gerne nedsætte et junior-udvalg.
 
Der bliver drøftet en ny bund i ridehallen.
Randi’s mor foreslår at hjælpe til med at lave en ny bund i hallen – fjerne gammel bund og køre nyt på.
Helle foreslår at søge om maskinhjælp hos kommunen.
Lene vil spørge Ulla, om kontakt til én der har forstand til jordunderlag.
 
 
Efter generalforsamlingen hygges der med kaffe, te og kage.
Herefter afholdes det årlige bankospil om mange fine sponsorgaver.
  
/Louise H. A.

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net