Hej alle borgere i Astrup.

Tak for jeres tålmodighed og gæstfrihed i den forløbne uge 30.
Vi har haft 426 fastboende gæster på skolen, i hallen og i spejderhytten.
Tirsdag, onsdag og torsdag har vi haft besøg af yderligere ca 1650 gæster dagligt, som enten har spillet fodbold på en af vore 4 baner eller har været tilskuere til kampene.
Spillerne ankom i store busser, og tilskuerne ankom i næsten lige så store privatbiler....
Alt dette har betydet pres på byen med svært fremkommelige veje etc.
Vel at mærke uden at der er kommet en eneste negativ kommentar.
Også stor tak til de 84 hjælpere som har hjulpet til med afviklingen af arrangementet ved at tage en eller flere vagter eller løst andre opgaver i ugens løb.
Til alle hjælpere:
Husk at tilmelde jer til hjælperfesten næste fredag, den 12. august kl 18.00 hvis I ikke allerede har gjort det.
Tilmelding kan nås indtil tirsdag aften til Kai på tlf 20201231
Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net