Referat af stormøde 11. september
Der var fint fremmøde med ca. 25 fremmødte, hvor flere af byens foreninger og skole var mødt op. 
 
Velkomst
- velkomst ved Mads Tarp
- Vi skal skabe en by, som tilbyder noget til dem der bor her, samt tiltrække nye beboere. 
- opgaver for Landsbyrådet:
  
 
Hvorfor er vi her idag?
- vigtigt at få landsbyrådet op og køre igen
- mulighed for at søge penge og midler. 
- etablering af Landsbyrådet (formalia) 
- opfordring til, at alle foreninger i byen er repræsenteret i Landsbyrådet. 
 
Hvad er Landsbyrådet og Landsbyforum? 
- Landsbyrådet består af repræsentanter fra Astrup, Sønderskov og Skibsby. 
- sikre udviklingen i landsbyerne
- skabe noget stærkt i Landdistrikterne 
- Landsbyforum er repræsenteret af én repræsentant fra de lokale landsbyråd. Igennem Landsbyforum kan man søge om midler, hvilket skal ske gennem Landsbyrådet. Der er gode muligheder for at komme i betragtning, hvis man fremlægger et godt projekt. Der skal være fokus på relationer, tillidsfuldt samarbejde med kommunen samt forståelse for forskellige ønsker og behov. 
- har man idéen, så er der gode muligheder for at få midler, så det kan realiseres. 
- Sønderskov har nedsat en gruppe, som arbejder med et projekt ude ved vindmøllerne. De har efterlyst hjælp til at få søgt pengene hjem. 
- Spørgsmål fra rep. fra Sønderskov : Hvordan kan Sønderskov blive en tydeligere del i samarbejdet med Astrup? Der fremkom forslag om, at der skal være en repræsentant fra Sønderskov i Landsbyrådet. Der blev til mødet udvist forståelse for, at Sønderskov har brug for hjælp. 
- planer for Missionshuset ved krydset i Astrup. Dialog om, hvad huset skal bruges til. Jan (ejer af huset) spurgte, hvad byen har brug for og lagde op til dialog omkring ejendommen. Umiddelbart vurderede forsamlingen, at der ikke er brug for flere samlingssteder i byen. Jan arbejder videre på huset, og han er bevidst om, at der står mange byggematerialer på grunden, som i nogens øjne skæmmer. Byggematerialerne skal bruges på bygningen. 
 
 
Generalforsamling og valg af formand:
- det igangværende Landsbyråd med Mads Tarp i spidsen, arbejder videre med at få landsbyrådet op og stå, og der tages kontakt til Sønderskov, Skibsby samt de lokale foreninger med henblik på at etablere et egentligt Landsbyråd. 
 
Information om økonomi:
- der er pt 48.000 kroner på kontoen. Jacob Bækgaard har pt adgang til kontoen. 
- der tilgår 3.500 kroner om året til kontoen. 

Vedtægter 
- der blev ikke udarbejdet nye vedtægter. Der findes vedtægter som allerede er udarbejdet. 
 
Eventuelt og næste møde
-
 
Repræsentanter fra foreningerne
- der blev ikke valgt repræsentanter. 
 
Konkrete opgaver
Krydset i Astrup ved Astrupvej/Bøgstedvej. Der skal nedsættes en gruppe, som sammen med kommunen skal lave en plan for krydset. Der er sat midler af til det fra kommunens side, og det er målet at det kan gøres færdig inden udgangen af 2019.
- Projekt Astrup 9800 - en endnu flottere by: Arbejdsgruppen bag Bøgstedløbet har valgt at årets overskud på 14.000 kr skal bruges på at forskønne Astrup. Gruppen har udarbejdet et projekt med Jakob Køster som tovholder, hvor der på strategisk rigtige steder i byen vil blive sået blomstereng, som har det formål, at det skal se flot ud samt bidrage til øget biodiversitet og fokus på, at Astrup er en by, som er omgivet af fantastisk natur. Landsbyrådet er ansvarlig for projektet.
 

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net