Landsbyfilm
Samarbejde om markedsføring med Astrup-Sønderskov Landsbyråd
I vores bestræbelser på fortsat at gøre Astrup-Sønderskov og opland til et attraktivt sted, både for os der bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil, har vi i Landsbyrådet besluttet at udarbejde en image- og bosætningsfilm, der skal bruges i markedsføringen af området over for nuværende beboere og tilflyttere, deres familier samt interesserede i almindelighed.
Filmen skal bl.a. beskrive områdets mange faciliteter og tilbud, infrastruktur, skole, foreninger og børneinstitutioner mv.
Vi finder det derfor naturligt at invitere byens lokale erhvervsliv til at deltage i filmen.
Du kan sætte dit præg på filmen! Områdets fortsatte udvikling er nødvendig, for at vi til stadighed kan tiltrække både nye beboere, nyt erhvervsliv samt turisme.
Vi ønsker derfor med denne film at fremvise områdets udvalg af servicevirksomheder, udendørs aktiviteter, sportsfaciliteter, skole og kulturliv m.v. Af samme grund har vi valgt at invitere dig til at deltage i filmen med en annonce.
Du har derfor mulighed for både at brande din virksomhed overfor målgruppen samt at støtte op omkring filmens produktion.
Film og produktion Filmen produceres professionelt med speak, dronefilm, grafik og musik. Filmen vil blive vist på vores hjemmeside, på de sociale medier og til forskellige arrangementer i byen. Landsbyfilm.dk tager sig af produktion af filmen, og de vil derfor kontakte dig en af de nærmeste dage for at fortælle om mulighederne for annoncering.
Du kan også kontakte Landsbyfilm.dk på tlf. 86 22 01 02, ligesom du er meget velkommen til at besøge hjemmesiden www.Landsbyfilm.dk for at se eksempler på film.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, og vi glæder os til at vise dig det færdige resultat.

Med venlig hilsen Astrup-Sønderskov Landsbyråd Mads Tarp Formand
& Landsbyfilm.dk Michael Svanholm Direktør ASTRUP-SØNDERSKOV LANDSBYRÅD
Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net