Grundtvigsk Forum, Astrup.
 
Tirsdag den 1. marts kl. 19,30 kommer tidligere direktør for TV Midtvest Ivar Brændgaard i Astrup Borger- og Forsamlingshus og fortæller om mediernes magt og snarlige afmagt.
Ivar Brændgaard har været forstander på Haslev udvidede højskole, formand for Kristelig Dagblads bestyrelsen og er nu præst.
Astrup Menighedsråd er medarrangør denne aften.
Alle er velkomne til at deltage.
Entre: Kr. 30,00. Tag selv brød med til kaffen.

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net