Vi her i Astrup vil gerne skabe en god familie venlig by, kom og vær med.

Astrup er en centralt beliggende by øst for Hjørring med 8 km. til Hjørring og 7 km. til Sindal. Byen ligger i et naturskønt område, omgivet af skove og søer.

Astrup er en dejlig landsby med skole, fritidsordning og busforbindelser til både Hjørring og Sindal.

Byen er præget af et rigt foreningsliv, hvor idrætsforeningen har både fodbold, gymnastik, håndbold mm. på programmet. Der ydes desuden et stort lokalt engagement, hvilket giver sig udslag i mange spændende tiltag og arrangementer.

Byens skole har ca. 85 elever fordelt på 7 klassetrin.
Fra børnehave klasse til 6 klasse
Fra 7 klasse kommer eleverne på Højene skole

 

Der er mange erhvervsdrivende i byen som virkelig er med til at holde byen levende og sprudlende.

 

 

Der er mange fælles arrangementer året igennem, såsom: sommerfest, Sct.Hans fest, halfest, julemanden kommer til byen, juletræsfest mm.

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net