Astrup Skole

Astrup skole er lukket, skolen er i dag en friskole
Se underfane blad: Astrup/Sønd. Friskole, hvad der sker på Astrup-Sønderskov Friskole

Skolestien 2, Astrup, 9800 Hjørring.
Telefon 72334020, fax 72334025

Skoleleder: Birte Fisker.
Der er ca. 100 elever på skolen. Skolen har 7 klasser, 0. – 6. klasse.
 
 
 

Astrup Skole er en åben skole beliggende i et meget aktivt lokalmiljø. Skolen har et bredt samarbejde med dagplejen, børnehaven, idrætsforeningen, spejderne og borgerforeningen.

Da skolen er en lille skole, kender alle hinanden, og der leges på tværs af klasserne både i skolen og i fritiden. Derudover er der samarbejde på tværs af klasserne.
Skolen er udviklingsorienteret, hvor hver lærer gerne anvender nye arbejdsmetoder. Der synges morgensang på skolen hver dag med deltagelse af alle klasser.
Skole-hjem samarbejdet vægtes højt med bl.a.: Åbent hus, forældremøder, skole/hjem samtaler, jule- og forårskoncert og skolefest.
For at styrke det enkelte barn afholdes der hvert år elev-lærer samtaler.
Hvert år lige inden efterårsferien afholdes en trimdag på tværs af klasserne med deltagelse af børnehaven.

Skolen har et sæt ordensregler, som hver elev samt forældre bliver gjort bekendt med ved indmeldelse i skolen. Ordensreglerne indeholder bl.a. noget om rygeforbud, almindelig ro og orden, hensyntagen til hinanden og hensyntagen til skolens bøger og inventar.
Skolen er på Internettet, og vi arbejder aktivt med skoleintra.

 

 

 

 

Klik på billederne for at komme til Astrup Skoles hjemmeside.

Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net